Disclaimer


Copyright

De inhoud van deze website en de nieuwsbrief inclusief foto’s, illustraties, producten, afbeeldingen, logo, iconen, namen en teksten is eigendom van Teastreet of onze leveranciers en wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De inhoud mag alleen gebruikt worden voor niet-commerciële privé doeleinden.

Het is niet toegestaan de inhoud van de site te kopiëren, publiceren, vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Teastreet.

 

Informatie

De informatie op de website en in de nieuwsbrief wordt door ons met zorg en aandacht samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig en/of onjuist is.

Geregeld wordt de informatie op de website aangevuld en aangepast. Teastreet behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen direct en zonder kennisgeving door te voeren.

 

Prijzen

Al onze prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Wij zullen onze prijzen zo lang mogelijk gelijk houden, maar kunnen wijzigingen in prijs en uitvoering niet uitsluiten. Met name schommelingen in de prijzen van theesoorten kunnen leiden tot een stijging of daling van onze verkoopprijzen.

Tijdelijke aanbiedingen zijn geldig tijdens de vermelde looptijd of zolang de voorraad strekt. Teastreet behoudt zich het recht voor zonder aankondiging vooraf aanbiedingen in te trekken.